תנאי שימוש

היקף האחריות

אחריות החברה הנה לתיקון ו/או החלפה, על פי שיקול דעת החברה, של תקלה ו/או פגם במוצר הנרכש אשר הנם מחמת רשלנות של היצרן ו/או החברה.
התיקון ו/או ההחלפה יבוצעו בתוך תקופה אשר לא תעלה על 10 ימי עסקים ממועד מסירת המוצר לתחנת השירות הנמצאת בכרמיאל.
מסכים, דיסקים קשיחים ומחשבים ניידים חייבים להיות ארוזים באריזה קשיחה.
כל מוצר הנמסר לתיקון/זיכוי חייב להיות מלווה בתעודת משלוח/חשבונית ופירוט תקלה מפורט.
תוקף אחריות החברה הנה בכפוף להצגת תעודת ניפוק וחשבונית הרכישה של המוצר בעת מסירת המוצר בתחנת השירות.
למעט ביחס לתיקון מוצר,או החלפתו, לא תחול על החברה כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר בקשר למוצר. החברה לא תפצה, בכל מקרה, את הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, בגין נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או בגין הפסד כספי כלשהו ולא תשא בכל אחריות אחרת למעט כמפורט בתנאים האלו, בין מפורשת ובין משתמעת.
פריטים עם אחריות מוגבלת למשך שלוש שנים: בשנה הראשונה אחריות מלאה. בשנה השנייה והשלישית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי תחליף למוצר תקין שווה ערך בלבד או תיתן זיכוי כספי (בשנה השנייה 70% ובשנה השלישית 40% מערך המוצר) או בהתאם לתנאי האחריות הנהוגים אצל היצרן בארץ או בחו”ל.
אחריות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאחר.

 

סייגים לאחריות

המוצר/ים אשר רכשתם סגורים על ידי מדבקות/מספר סידורי בצידו האחורי. חוסר או הסרת המדבקות או קריעתן תגרום לפקיעת האחריות למוצר.
אחריות החברה לא תחול מקום בו המוצר ניזוק מרשלנות ו/או זדון, הזנחה, שימוש בלתי נכון ו/או שלא על פי הוראות ההפעלה, חבלה, נפילה, שבר במוצר ו/או באחד ממרכיביו החיצוניים ו/או הפנימיים מכל סיבה שהיא, רטיבות, הצפה, ליקויים באספקת חשמל (נפילת ו/או קפיצת מתח), בקרה בלתי נאותה של טמפרטורה ו/או לחות, נזק כתוצאה מגורם חיצוני ו/או כוח עליון לרבות תאונה, שריפה, פגיעת ברק או מתח גבוה, בלאי סביר עקב שימוש רגיל במוצר.
אחריות החברה לא תחול מקום בו נעשה ניסיון לתיקון הפגם ו/או לפתיחת המוצר על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך מטעם החברה ובאישורה.
אחריות החברה לא תחול מקום בו הפגם נגרם כתוצאה מטיפול במוצר בחומר לא מתאים ו/או חומרים כימיים.
החברה לא תשא בכל אחריות בכל הקשור לאובדן נתונים מכל סיבה שהיא. מומלץ לגבות נתונים לפני מסירת המוצר לתיקון.
אין אחריות על מקלדות, עכברים, מאווררים ורמקולים למעט תקינותם במועד המכירה.
האחריות אינה כוללת תוכנות המותקנות במוצר ככל שמותקנות, מערכת הפעלה, תוכנה שסופקה עם המוצר או מותקנת בציוד המתחבר אליו, או כל ציוד קצה.
מסכי מחשב מסוג LCD בעלי Pixel פגום יוחלפו עד 30 יום מתאריך הרכישה.רק מסכים עם 4 פיקסלים פגומים ויותר יוחלפו לאורך כל תקופת האחריות.
מוצר שייבדק ויימצא תקין או שנעשה בו שימוש לקוי או שהתקלה נובעת מתוכנה או מערכת הפעלה לא תקינות יחויב בדמי בדיקה הנהוגים בחברה.
ניתן להחזיר מוצר שנרכש תוך 7 ימי עסקים באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו שימוש כלשהו!

מקום ואופן מתן האחריות
השירות למוצרים תחת אחריות בהתאם לתנאי תעודה זו יינתן בתחנת השירות של החברה בימים א’ עד ה’ בין השעות 11:00-15:00. הובלת המוצר לתחנת השירות וממנה ייעשה על ידי הלקוח ובאחריותו ולחברה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עלות מכל סוג שהוא אשר ייגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה מהובלת המוצר לתחנת השירות וממנה. לשאלות בנושא שירות והחלפת מוצרים ניתן לפנות למחסן החלפות באימייל service@nvd.co.il  בשעות הפעילות והמענה יהיה מיידי .

 

ביטול עסקה

צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו)

למוצר חדש ושלא נעשה בו כל שימוש עד 14 יום מתאריך הקניה. לגבי מוצר שנפתח. NVD שומרת לעצמה את הזכות להחליט.

וכל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

חברת NVD מודה לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.

יצירת קשר